Javascript must be enabled to continue!
Проект Трейс

Последни новини
Info-Brochure about the TRACE Project
Актуализирано 10-02-2015 14:13
Brochure: TRACE Project Outcomes (English/Greek)
Актуализирано 10-02-2015 13:15
Последни събития
Обучение на експерти бе проведено в Габрово по проект ТРЕЙС
Актуализирано 21-01-2015 14:45
Габрово и СОФЕНА представиха добрите практики на проект ТРЕЙС
Актуализирано 19-01-2015 15:43
Информационен бюлетин

Въведи своя e-mail, за да се абонираш за бюлетина:              
Последни новини

Проект Трейс

Проектът TRACE има за цел да подпомага местните и регионалните администрации в Югоизточна Европа за важната им роля в разработване, поддържане и развиване на политики и механизми за подобряване на енергийната ефективност в сградите.

Постигането на 20% по-висока енергийна ефективност на сградите от публичния и частния сектор през 2020 г. е сред основните цели на Европейския съюз в съответствие с Европейската енергийна стратегия до 2020 г. и на  преработената EPBD (Директива 2010/31 / ЕС). Тази цел може да се постигне само с местните и регионалните власти, които действат не изолирано, а като партньори.

Проектът TRACE допринася за трансфер на ноу-хау и обмен на добри практики, за подобряване ефективността на партньорството на органите на всички нива, за улесняване по този начин изпълнението на стратегията на Европейския съюз за по добра ефективност на строителния сектор.The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries