Javascript must be enabled to continue!
Информационен бюлетин

Въведи своя e-mail, за да се абонираш за бюлетина:              
Сравнителни проучвания и анализи

Сборник с добри практики в областта на информационните кампании за подобряване на енергийната ефективност на сградите
Актуализирано 18-11-2014 16:41


Целта на тази дейност е събирането на добри практики в областта на разработването, изпълнението и мониторинга на информационни кампании за повишаване на енергийната ефективност в сградите.

Прочети още


Сборник с добри практики в областта на използването и въздействието на сертификатите за енергийни характеристики.
Актуализирано 28-05-2014 09:24

Документът е колекция от политики, стратегии и стимули в съчетание с поуките и препоръките за използване за EХC с цел как да се подобри тяхното въздействие върху енергийната ефективност на сградите.

Сборникът е наличен на английски език.

Прочети ощеThe TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries