Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Το πρόγραμμα TRACE

Τελευταία Νέα
Φυλλάδιο ενημέρωσης για το έργο TRACE
Ενημέρωση 10-02-2015 14:13
Brochure: TRACE Project Outcomes (English/Greek)
Ενημέρωση 10-02-2015 13:15
Πρόσφατες Εκδηλώσεις
TRACE capacity workshop in Gabrovo
Ενημέρωση 21-01-2015 14:45
On a seminar in Sofia TRACE project good practices were discussed
Ενημέρωση 19-01-2015 15:43
Newsletter

Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στο newsletter:              
Τελευταία Νέα

Το πρόγραμμα TRACE

Το έργο TRACE στοχεύει στη στήριξη τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο του σημαντικού τους ρόλου, της ανάπτυξης, διατήρησης και προώθησης πολιτικών και μηχανισμών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά 20% μέχρι το 2020 είναι ανάμεσα στους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την ενεργειακή στρατηγική  Ευρώπη 2020 και την Ευρωπαική Οδηγία Λειτουργίας Κτιρίων (Directive 2010/31/EU). Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον οι τοπικές και περιφερειακές αρχές λειτουργήσουν σαν συνεργάτες και όχι  μεμονωμένα. Το έργο TRACE συμβάλλει στην μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθιστώντας πιό αποδοτική τη συνεργασία των διοικήσεων σε όλα τα επίπεδα, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημιουργία ενος πιό αποδοτικού κτιριακού τομέα. The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries