Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Newsletter

Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στο newsletter:              
Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Program SEE

The South East Europe Programme is a unique instrument which, in the framework of the Regional Policy's Territorial Cooperation Objective, aims to improve integration and competitiveness in an area which is as complex as it is diverse. The programme is supporting projects developed within four Priority Axes: Innovation, Environment, Accessibility, and Sustainable Growth Areas - in line with the Lisbon and Gothenburg priorities, and is also contributing to the integration process of the non-EU member states.

Priority Axis 2 ‘Environment’ supports activities, which intend to “promote energy & resource efficiency”: The purpose of this area of intervention is to support transnational cooperation in the adoption of EU policies and directives including community frameworks for energy efficiency and reduction of greenhouse gas emissions.

With 40% of energy consumed in buildings the EU has introduced legislation to increase energy efficiency, a key part of which is the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) that provides for a comprehensive and integrated approach. Increasing energy efficiency is among the main goals of the European Union and it is embedded in Europe 2020 strategy.The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries