Javascript must be enabled to continue!
Bilten

Unesite svoju e-mail adresu kako biste se pretplatili na naš e-newsletter:              
Pregled

Projekt TRACE pruža potporu javnim vlastima u Jugoistočnoj Europi na svim upravnim razinama (nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj) u provedbi energetske strategije EU 2020, olakšavajući razmjenu znanja, ideja i politika za smanjenje energetskih potreba zgrada. Na taj način, zgrade će postati energetski učinkovitije, doprinoseći dobrobiti građana EU.

Zgrade troše gotovo polovinu ukupne energije koju EU koristi za pokrivanje svojih potreba (približno 40% ukupne potrošnje energije i emisije CO2). Prema energetskoj strategiji EU 2020, zgrade trebaju postati 20% energetski učinkovitije do 2020. Stoga je Europska unija revidirala svoje zakonodavstvo u tom smjeru, donošenjem Izmijenjene Direktive o energetskim svojstvima zgrada (Direktiva 2010/31/EU) 19. svibnja 2010. (http://www.eceee.org/buildings/EPBD_Recast).

Od nacionalnih, regionalnih i lokalnih javnih vlasti zahtijeva se da ulože mnogo napora kako bi provele Direktivu o energetskim svojstvima zgrada te da istovremeno izrade politike i mehanizme kako bi se zgrade učinile učinkovitijima. TRACE olakšava prijenos stručnog znanja, razmjenu iskustava i dobrih praksi među upravama i drugim zainteresiranim dionicima te uspostavlja transnacionalno partnerstvo koje će osigurati učinkovitu provedbu zajedničkih djelovanja.

Glavni ciljevi projekta TRACE:

  • Prikupljanje i analiza primjera dobrih praksi vezanih za energetsku učinkovitost zgrada;
  • Podjela i izrada resursa znanja;
  • Razmjena primjera dobrih praksi;
  • Jačanje kapaciteta čelnika teritorijalnih uprava;
  • Izrada preporuka za politike;
  • Uspostava struktura koje utvrđuju i pokreću ulaganja u energetsku učinkovitost;
  • Podizanje svijesti među građanima i ključnim dionicima;

Informacije o radnim paketima projekta TRACE

INFORMACIJE O RADNIM PAKETIMA (RP)

RP

Naslov

Trajanje

Odgovorni partner

1

Transnacionalno upravljanje projektom i financijsko upravljanje

1/11/2012 – 31/10/2014

LP - Pirej

2

Komunikacijske aktivnosti

1/11/2012 – 31/10/2014

IPA-I PP3 - EEC

3

Razmjena znanja među teritorijalnim upravama u Jugoistočnoj Europi o energetskoj učinkovitosti zgrada

1/02/2013 – 1/05/2014

ERDF PP8 - Perugia

4

Jačanje kapaciteta teritorijalnih uprava u Jugoistočnoj Europi

1/01/2014 – 31/10/2014

ERDF PP5 - KDZ

5

Uspostava zajedničkih strategija i provedba pilot aktivnosti za energetsku učinkovitost zgrada u Jugoistočnoj Europi

1/09/2013 – 31/10/2014

IPA-I PP2 - ZagrebThe TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries