Javascript must be enabled to continue!
Bilten

Unesite svoju e-mail adresu kako biste se pretplatili na naš e-newsletter:              
Partneri

 • Općina Pirej
  •  Grad Pirej jedna je od najvećih luka u Europi i najveća luka u Jugoistočnoj Europi. Luka Pirej privukla je ulaganja najvećih tvrtki u sektoru, kao što su MAERSK i COSCO. Njezin strateški položaj i aktivnosti doveli su do plana ulaganja za luku od 1 milijun eura u sljedećih 5 godina. Grad Pirej ima više od 20 svjetski poznatih brodarskih poduzeća koje igraju značajnu ulogu u svjetskoj trgovini . Općina Pirej okupila je tim inženjera i znanstvenika za energetsku učinkovitost koji se bave pitanjima urbanog upravljanja energijom. Tim za energetsku učinkovitost izradio je mnogo prijedloga energetskih projekata u suradnji sa stručnjacima za okoliš u Općini. Pirej, član Sporazuma gradonačelnika: Općina Pirej ponosni je član inicijative Sporazum gradonačelnika. Potpisnici Sporazuma gradonačelnika dobrovoljno se obvezuju na povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije na svojim teritorijima. Time podupiru cilj Europske unije za smanjenje CO2 za 20% do 2020. 

   Uloga u projektu

   Municipality of Piraeus is the leader partner of the project controlling the overall coordination. It will be responsible for the project meetings, project reports (including progress and financial monitoring) and it will host a public information day in the city of Piraeus. It will also organise the final event towards the completion of the project. 

   www.pireasnet.gr 

 • Bečko sveučilište za ekonomiju i poslovanje (WU)
  •  Bečko sveučilište za ekonomiju i poslovanje najveće je poslovno sveučilište u Europi. Prema godišnjem izvješću, WU ima 27484 studenta, 579 članova nastavnog  i 420 administrativnog osoblja. Već više od 100 godina sveučilište nudi visokokvalitetno tercijarno obrazovanje na svim razinama (preddiplomskoj, diplomskoj, doktorskoj). Kvalitetu programa WU-a prepoznala je Europska udruga za razvoj menadžmenta (EFMD), koja je WU akreditirala u skladu s EQUIS-om (Europskim sustavom poboljšanja kvalitete). 

   Uloga u projektu

   Istraživački institut za prostornu i ekonomiju nekretnina Bečkog sveučilišta za ekonomiju i poslovanje (WU) specijaliziran je za istraživanje nekretnina, tržišta nekretnina i energetsku učinkovitost zgrada, zelene zgrade i povezane politike. Institut istražuje i gospodarske poticaje za ulaganja u energetsku učinkovitost u Austriji. WU će biti odgovoran za provođenje aktivnosti vezanih za gospodarske aspekte, sličnih onima u koje je već uključen. Konkretnije, bit će uključen u prikupljanje dobrih praksi pravila i propisa za poticanje ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada te istraživanje gospodarskih aspekata koji utječu na energetsku učinkovitost zgrada na regionalnoj/ lokalnoj razini (prema RP3). Nadalje, inventar gospodarskog okvira za ulaganja u energetsku učinkovitost i uspostavljenje mreže Foruma o ulaganjima u energetskom sektoru (prema RP5). 

   www.wu.ac.at 

 • Regionalna uprava Gabrovo
  • Regionalni guverner regije predstavlja izvršnu vlast na teritoriju regije Gabrovo, provodi državnu politiku na regionalnoj razini i osigurava usklađenost između nacionalnih, regionalnih i općinskih političkih prioriteta. U provođenju državne politike na regionalnoj razini guverneru pomaže regionalna uprava.

   Neke od ovlasti koje provodi regionalni guverner vezane su za:

   1. koordinaciju između središnjih tijela izvršne vlasti i njihovih teritorijalnih dijelova, kao i tijela lokalne samouprave;

   2. razradu i provedbu regionalnih strategija i programa za regionalni razvoj;

   3. upravljanje državnom imovinom

   4. administrativnu kontrolu primjene i zakonitosti upravnih akata

   5. građanski mir i javnu sigurnost;

   6. međunarodne odnose za regiju.

   Aktivnost, struktura, zaposlenici regionalne uprave utvrđuju se strukturalnim propisima regionalnih uprava, koje je usvojilo Vijeće ministara. Prema njihovim odredbama, regionalna uprava je opća i specijalizirana. Opća uprava regije Gabrovo organizirana je u Upravu „Upravno-pravna služba, financije i upravljanje imovinom“, a specijalizirana u Upravu „Upravna kontrola, regionalni razvoj i državna imovina“.

   Regionalnu upravu Gabrovo predstavlja i njome upravlja regionalni guverner, kojeg imenuje Vijeće ministara. U njegovom radu pomaže mu zamjenik guvernera. Glavni tajnik provodi administrativno upravljanje.

   Regionalna uprava Gabrovo razvija i provodi strateške dokumente kao što su: Strategija regionalnog razvoja, Plan energetske učinkovitosti, Strategija razvoja regionalnih socijalnih usluga. Ovi dokumenti navode ciljeve, prioritete i aktivnosti za daljnji razvoj regije Gabrovo. Postoji i 13 Vijeća i Odbora organiziranih u regionalnoj upravi, koji imaju savjetodavnu funkciju. Njihovi su članovi predstavnici četiriju općina, nevladinih organizacija, socijalnih partnera, poslovnog svijeta, medija, itd. Na taj način regionalna uprava uključuje sve lokalne dionike u procese oblikovanja i provođenja politika na regionalnoj razini. Regionalna uprava Gabrovo posjeduje certifikat ISO 9001:2008.

   Uloga u projektu

   Regionalna uprava Gabrovo sudjeluje u raznim operativnim programima. Sudjeluje u raspravama, konzultacijama i radnim skupinama za određivanje prioriteta, ciljeva i mjera navedenih programa. To joj omogućuje da utječe na politike i programe. U projektu Trace, može koristiti tu moć za doprinos povećanju učinka projekta. 

   http://www.gb.government.bg/ 


 • Sofijska energetska agencija – SOFENA
  •  Sofijska energetska agencija – SOFENA osnovana je u srpnju 2001. Jedan od glavnih ciljeva SOFENA-e je pomoći lokalnim i nacionalnim vlastima u izradi politike održive energije kao i raznih projekata vezanih za okoliš. Nadalje, izrađuje prijedloge za smanjenje onečišćenja okoliša i njegovog učinka na klimatske promjene. SOFENA je razvila blisku suradnju s dionicima uključenima u energetsku učinkovitost i općenito ciljanim skupinama projekta TRACE. 

   Uloga u projektu

   Većina gore navedenih aktivnosti planirana je u okviru projekta TRACE. SOFENA će doprinijeti upravo u tim područjima uspostavljanjem zajedničkih teritorijalnih strategija i osnivanjem Foruma o ulaganjima u energetskom sektoru prema RP5). Nadalje, SOFENA može utjecati na lokalne/regionalne i nacionalne politike u području energetske učinkovitosti, budući da su suosnivači SOFENA-e državna Agencija za energetsku učinkovitost (EEA) i Općina Sofija, a stručnjaci iz SOFENA-e sudjeluju u radnim skupinama i raspravama za izmjene nacionalnog zakonodavstva i izradu strateških dokumenata, dok je uspostavila i blisku suradnju s Ministarstvom regionalnog razvoja i javnih radova. Naposljetku, SOFENA je član Udruge bugarskih energetskih agencija - ABEA i surađuje sa sličnim organizacijama u Bugarskoj. To će olakšati prikupljanje dobrih praksi i prijenos stručnog znanja kao i širenje rezultata u okviru projekta TRACE. 

   www.sofena.com 

 • KDZ - Centar za istraživanje javne uprave
  •  Centar za istraživanje javne uprave je centar kompetencija i platforma znanja za javno upravljanje/vođenje, financijsko upravljanje i gradsko gospodarstvo. Danas KDZ ima više od 150 članova, koji su uglavnom općine i regionalne vlasti Austrije. KDZ doprinosi modernizaciji javnog sektora povezivanjem istraživanja, savjetovanja i stručnog usavršavanja, usvajanjem pristupa koji obuhvaća sve razine državne vlasti od lokalne do regionalne i federalne. Također, potiče nacionalno i međunarodno umrežavanje. 

   Uloga u projektu

   Temeljem svog profila, KDZ će značajno doprinijeti u provedbi aktivnosti izgradnje kapaciteta (prema RP4) projekta kao i aktivnosti za razmjenu informacija i organizaciju naročito posjeta na licu mjesta. Nadalje, KDZ će odigrati važnu ulogu u širenju rezultata projekta u Austriji i susjednim zemljama. Nadalje, odbor KDZ-a sastoji se od predstavnika Udruge austrijskih gradova (KDZ je tvrtka kći Udruge), Austrijsko savezno kancelarstvo, Grada Beča i drugih austrijskih gradova, dok u svom članstvu ima više od 130 austrijskih gradova. KDZ će se obratiti ovim organizacijama tijekom aktivnosti projekta u vezi s razmjenom iskustava i prikupljanjem dobrih praksi (prema RP3). KDZ će proširiti rezultate projekta članovima Odbora i svojim članovima dok, preko njih, može iskoristiti rezultate projekta za utjecaj na pojedine politike, naročito na lokalnoj i regionalnoj razini. 

   www.kdz.eu 

 • Centar za obnovljive izvore energije i uštede
  •  Centar za obnovljive izvore energije i uštede (CRES) je javni subjekt, kojeg nadzire Ministarstvo za okoliš, energetiku i klimatske promjene, osnovan 1987. CRES je aktivan na području obnovljivih izvora energije (RES), racionalnog korištenja energije(RUE) i energetskih ušteda (ES). CRES je zakonom imenovan nacionalnim koordinacijskim središtem za ova područja. Djeluje kao službeni savjetnik države Grčke o pitanjima obnovljivih izvora energije/ racionalnog korištenja energije/ energetskih ušteda te je izgradio vrlo vidljiv profil pouzdanog nacionalnog energetskog centra. CRES je financijski i upravno neovisan. Financira ga i podupire grčko Ministarstvo za okoliš. 

   Uloga u projektu

   Kao službeni savjetnik države Grčke o pitanjima obnovljivih izvora energije / racionalnog korištenja energije/ energetskih ušteda, CRES izravno utječe na lokalne/ regionalne politike u sektoru energetike. CRES će doprinijeti projektu svojim iznimnim iskustvom na području energetske učinkovitosti zgrada, konkretnije energetskom modeliranju i energetskim politikama, kao i u organizaciji projektnih događanja (kao što je organizacija transnacionalnih posjeta na licu mjesta za razmjenu dobrih praksi iz energetske učinkovitosti zgrada prema RP3) te aktivnostima širenja informacija (kao što je organizacija dana informiranja javnosti „Energetski učinkovite zgrade“ i rasprava prema RP2). 

   www.cres.gr 

 • Provincija Mantova
  •  

   Provincija Mantova je javno lokalno tijelo regije Lombardija na sjeveru Italije s 411335 stanovnika. Provincija Mantova ima dugu tradiciju rada s institucijama EU na promicanju raznih politika i naročito politika vezanih za energetiku, okoliš i održivi razvoj.

   Izazov provincije Mantova sastoji se od poticanja teritorijalnog planiranja, promicanja i valorizacije uravnoteženog infrastrukturnog razvoja, promicanja konkurentne okoline za gospodarstvo, doprinosa očuvanju prirodne i kulturne imovine te razvoja održivog turizma, pružanja usluga zapošljavanja, programa usavršavanja i socijalnih usluga stanovništvu. Provincija je nadležna za prostorno planiranje, promet, uključujući i unutarnju plovidbu i unutarnje luke i marine, energetiku te koordinira 70 općina u planiranju Teritorijalnog koordinacijskog plana provincije (PTCP ) za urbanizaciju, gospodarske aktivnosti, javni prijevoz, vode (rijeke, jezera) i zelena područja. Provincija je odgovorna i za davanje ovlasti za javno i privatno postavljanje postrojenja obnovljivih izvora energije na svom teritoriju.


   Uloga u projektu 

   Provincija Mantova učinkovito će doprinijeti ciljevima projekta, naročito u oblikovanju teritorijalnih politika vezanih za energetska svojstva zgrada. Njezino dugo iskustvo u pitanjima okoliša i energetike, kao i gospodarskim aspektima vezanima za ta pitanja također će dati dodatni zamah projektu TRACE. Nadalje, Mantova će odigrati važnu ulogu u širenju rezultata projekta kroz mreže u kojima sudjeluje i u aktivnostima jačanja kapaciteta.

   Svojim institucionalnim karakterom, provincija Mantova može igrati važnu ulogu u utjecaju na lokalne, regionalne i nacionalne politike i operativne programe u području energetike.

   www.provincia.mantova.it 

 • Provincija Perugia
  •  Provincija Perugia je lokalna vlast, srednja razina između općina i regije Umbrija. Ima statutarnu, organizacijsku, upravnu i financijsku autonomiju. Predstavlja zajednicu Provincije, štiti njene interese te promiče i koordinira gospodarski, društveni, građanski i kulturni razvoj. Nalazi se u središtu Italije i veća je od dviju provincija regije Umbrija s približno 672000 stanovnika. Glavne kompetencije provincije uključuju: kulturu i turizam, lokalni rast, prometne uvjete, okoliš i energetiku, upravljanje obrazovnim zgradama, civilnu zaštitu, obrazovanje i usavršavanje. 

   Uloga u projektu

   Kao rezultat svoje statutarne i upravne autonomije, provincija Perugia ima mogućnost utjecaja na lokalne i regionalne politike vezane za energetsku učinkovitost zgrada, dok doprinosi definiranju operativnog programa EFRR-a Umbrija. Direktor službe za europske politike u provinciji Perugia je zamjenski član Regionalnog nadzornog odbora EFRR-a. U kontekstu projekta TRACE, Perugia će uglavnom doprinijeti prijenosu stručnog znanja, uspostavljanju zajedničkih teritorijalnih strategija za energetsku učinkovitost zgrada i izgradnji kapaciteta. 

   www.provincia.perugia.it 

 • Centar za promicanje čiste i učinkovite energije u Rumunjskoj – ENERO
  •  ENERO je neprofitni centar za savjetovanje i istraživanje aktivan u području energetike od 1999. Usredotočen je na obnovljive izvore energije i promicanje energetske učinkovitosti, a okuplja iznimno iskusne stručnjake za tehnologije inovativne energije i upravljanje europskim projektima istraživanja i razvoja. Od 2000. do 2004., ENERO je bio rumunjski partner mreže Organizacije za promidžbu energetskih tehnologija (OPET), kojom je upravljala Europska komisija, Opća uprava za energetiku i promet, a pokrivao je energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na nacionalnoj razini. Ciljevi ENERO-a uključuju istraživanje i razvoj u energetici i tehnološki transfer novih i učinkovitih tehnologija iz drugih zemalja EU kao i njihovu provedbu u Rumunjskoj, u području proizvodnje, prijenosa, distribucije, dobave i korištenja električne i toplinske energije, nekonvencionalnih i obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, čistih fosilnih goriva. 

   Uloga u projektu

   ENERO će igrati važnu ulogu u širenju rezultata projekta (budući da je odgovoran za izradu komunikacijskog i plana širenja informacija). Također će djelovati kao veza između projekta TRACE i drugih relevantnih projekata u kojima sudjeluje (kao što su OD MARGINALNIH PODRUČJA DO PODRUČJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE i Energy- ENER-SUPPLY), kako bi koordinirao djelovanja (kad je moguće) i kako bi se izbjeglo udvostručavanje napora. 

   www.enero.ro 

 • Energetska agencija regije Savinjska, Šaleška i Koruška
  •  KSSENA je Energetska agencija regije Savinjska, Šaleška i Koruška u Sloveniji. KSSENA se bavi racionalnim korištenjem energije, energetskom učinkovitošću, projektima industrijskih pothvata, potporom malim i srednjim poduzetnicima. Nadalje, KSSENA se bavi biomasom, bioplinom, energijom vjetra i hidroenergijom, solarnim i fotovoltaičnim  sustavima, javnom rasvjetom i prometom, biodizelom i korištenjem bioplina u postojećim i potencijalnim novim sustavima kogeneracije. Također, služi kao koordinator tvrtki i malih i srednjih poduzetnika, koji žele surađivati u jačanju projekata energetske učinkovitosti. 

   Uloga u projektu

   KSSENA, između ostalog, provodi energetske strategije i upravljanje za lokalne zajednice, sudjeluje u projektima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, te podiže svijest. U okviru projekta TRACE, KSSENA će značajno doprinijeti u provođenju aktivnosti širenja informacija u Sloveniji, ali i u drugim zemljama Jugoistočne Europe, kao što je Austrija, te u uspostavljanju zajedničkih teritorijalnih strategija za energetsku učinkovitost. Također će doprinijeti prikupljanju dobrih praksi te prijenosu i razmjeni iskustava s drugim projektima koje financira EU u kojima sudjeluje kako bi se izbjeglo nepotrebno korištenje napora i maksimalizirali ukupni ishodi svih projekata. Kao službena energetska agencija regije Savinjska, Šaleška i Koruška, KSSENA može izravno utjecati na lokalne i regionalne politike u području energetske učinkovitosti. KSSENA vlastitim aktivnostima potiče i ubrzava energetske politike na lokalnoj, regionalnoj i djelomično na nacionalnoj razini. 

   www.kssena.eu 

 • Sarajevska regionalna razvojna agencija
  •  Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) je neprofitna tvrtka u vlasništvu Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Grada Istočno Sarajevo i 32 općine iz sarajevske makroregije - SMR (19 iz Federacije BiH i 13 općina iz Republike Srpske). Uloga SERDA-e je poticanje i jačanje regionalnog razvoja kroz pružanje financijske potpore, obrazovanja, razvoj poslovne infrastrukture, izgradnju kapaciteta, informacijske usluge za strane ulagače i provedbu međuregionalnih i međunarodnih projekata. Kroz stručnu provedbu projekata te dinamički i inovativni pristup, SERDA se dokazala kao vodeća razvojna agencija u Bosni i Hercegovini. 

   Uloga u projektu

   SERDA provodi projekte i aktivnosti usmjerene na razvoj gospodarske aktivnosti u svojoj regiji, razvoj ljudskih potencijala i jačanje konkurentnosti u regiji. SERDA, u suradnji i partnerstvu sa svojim osnivačima i međunarodnim organizacijama, provodi projekte u sljedećim područjima: poslovni razvoj, obrazovanje, standardizacija, zaštita okoliša, turizam i infrastruktura. Međuregionalna i međunarodna suradnja predstavlja vrlo važan operativni segment SERDA-e. Uloga SERDA-e u projektu TRACE uglavnom je usredotočena na aktivnosti vezane uz razmjenu aktivnosti, prikupljanje dobrih praksi, razvoj teritorijalnih operativnih planova i širenje informacija. 

   www.serda.ba 

 • Grad Zagreb
  •  Grad Zagreb je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske u kojem se nalaze sjedišta parlamenta, predsjednika i vlade Republike Hrvatske. Broji približno 793000 stanovnika. Jedinica je lokalne uprave i istovremeno regionalne uprave na županijskoj razini. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj odgovoran je za planiranje energetskog razvoja, grijanje, obnovljive izvore energije, održavanje upravnih zgrada, instalacije, opremu i uređaje. 

   Uloga u projektu

   U okviru projekta TRACE Zagreb će, između ostalog, doprinijeti aktivnostima vezanima za razmjenu iskustava,a naročito u reviziji sadašnje uloge teritorijalnih uprava u Jugoistočnoj Europi u energetskim svojstvima zgrada, prikupljanju stajališta i mišljenja teritorijalnih uprava u Jugoistočnoj Europi o energetskom certificiranju zgrada, reviziji ICT rješenja za poboljšanje energetskih svojstava zgrada i prikupljanju dobrih praksi pravila i propisa koji potiču ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada. Nadalje, doprinijet će provedbi aktivnosti izgradnje kapaciteta, budući da je odgovoran za definiranje ciljeva usavršavanja i procjenu potreba za usavršavanjem. Naposljetku, izradit će teritorijalne operativne planove i preporuke za politike za javne uprave. 

   www.zagreb.hr 

 • Albanski EU centar za energetsku učinkovitost - (EEC)
  •  Albanski EU centar za energetsku učinkovitost (EEC), osnovan 1995., jedina je specijalizirana institucija koja radi na polju promicanja učinkovitog korištenja energije i upotrebe obnovljivih izvora energije u Albaniji. Njegovi zaposlenici imaju potrebno stručno znanje za pokrivanje raznih energetskih pitanja, kao što su racionalno korištenje energije i mjere za očuvanje energije, energetska istraživanja i revizije, prijenos topline, korištenje solarne energije i obnovljivih izvora energije, kao i izrada i upravljanje projektima. U 16 godina iskustva, EEC se dokazao kao ključni igrač u energetskom sektoru i stvorio međunarodna partnerstva, zaposlio iskusno i kvalificirano osoblje, razvio veliku bibliografiju o racionalnom korištenju energije te stekao iskustvo provedbom raznih projekata. 

   Uloga u projektu

   EEC opsežno radi na albanskom nacionalnom akcijskom planu za energetsku učinkovitost u građevinskom sektoru, na energetskoj reviziji zgrada, razvoju raznih projekata u sektoru stambenih i javnih zgrada. U okviru projekta TRACE, EEC će igrati važnu ulogu uglavnom u komunikacijskim  aktivnostima (prema RP2), aktivnostima vezanima za prikupljanje dobrih praksi i prijenos stručnog znanja (prema RP3), izgradnji kapaciteta (prema RP4) te u izradi preporuka za politike za teritorijalne javne uprave. Nadalje, EEC će djelovati kao veza s drugim dvama projektima koji se financiraju u okviru Programa za Jugoistočnu Europu u kojima sudjeluje, kako bi se izbjeglo udvostručavanje napora. 

   www.eec.org.al 


The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries