Javascript must be enabled to continue!
Bilten

Unesite svoju e-mail adresu kako biste se pretplatili na naš e-newsletter:              
Program za Jugoistočnu Europu

Projekt TRACE sufinancira se prema prioritetnoj osi 2 – Zaštita i unapređenje okoliša Programa za Jugoistočnu Europu, a odgovarajući ciljevi postižu se krozpodručje intervencije (AoI) 2.4 – Promicanje energetske učinkovitosti i učinkovitosti izvora.

Okoliš je jedan od glavnih stupova Kohezijske politike EU definirane u Gothenburškim prioritetima, koji naglašavaju okolišnu dimenziju intervencija EU i potrebu za zaštitom i unapređenjem okolišnih resursa kao preduvjeta za održivi rast. Jugoistočnu Europu karakteriziraju bogata bioraznolikost i razni krajolici, ali na nju snažno utječe i industrijalizacija. Cilj prioritetne osi 2 je prevladati prepreke koje nameću nacionalne barijere, predvidjeti buduće prijetnje za okoliš i prilike te razviti zajedničko transnacionalno djelovanje za zaštitu prirode i ljudi u Jugoistočnoj Europi.

U cjelini, Program za Jugoistočnu Europu ima za cilj razviti transnacionalna partnerstva u pitanjima od strateškog značaja, kako bi se poboljšao teritorijalni, gospodarski i socijalni integracijski proces i doprinijelo koheziji, stabilnosti i konkurentnosti ove regije. U tu svrhu, Program nastoji realizirati visokokvalitetne projekte orijentirane na rezultat, strateškog karaktera, koji su važni za programsko područje.

Globalni i specifični ciljevi Operativnog programa nastojat će se ostvariti kroz prioritetne osi, koje različito doprinose specifičnim programskim ciljevima. Prioritetna os 1 olakšava inovacije i poduzetništvo, dok prioritetna os 2 doprinosi zaštiti i unapređenju okoliša. Prioritetna os 3 usmjerena je na poboljšanje dostupnosti, a prioritetna os 4 razvija transnacionalnu sinergiju za područja održivog rasta.

Program za Jugoistočnu Europu pomaže promicati bolju integraciju između zemalja članica, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata te susjednih zemalja. Regionalna suradnja u Jugoistočnoj Europi je ključna, bez obzira na različite stadije integracije različitih zemalja. Stabilnost, prosperitet i sigurnost regije od značajnog su interesa za EU.The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries