Javascript must be enabled to continue!
Bilten

Unesite svoju e-mail adresu kako biste se pretplatili na naš e-newsletter:              
Korisnici

Sve najnovije informacije, kao i napredak projekta TRACE, nalaze se na ovoj internetskoj stranici, što olakšava komunikaciju tvoraca politika i istraživača koji rade na projektu.

Ciljane skupine i ključni dionici koji će imati koristi od ishoda i rezultata projekta TRACE su:

  • Izabrani predstavnici regionalnih uprava, provincija, županija, gradova koji rade na postizanju održivog gospodarstva i društva poboljšanjem energetskih svojstava zgrada;
  • Javni službenici u teritorijalnim upravama koji se bave energetskom učinkovitošću zgrada;
  • Nacionalne mreže u kojima sudjeluju partneri projekta;
  • Nacionalne/regionalne i lokalne energetske agencije kojima je cilj poboljšanje energetske učinkovitosti javnih i privatnih zgrada;
  • Regionalne razvojne agencije i istraživački instituti, koji će doprinijeti razradi integriranih strategija za svoje regije;
  • Privatni sektor i naročito institucije koje su aktivne u području ulaganja u energetski sektor i naročito u energetsku učinkovitost zgrada;
  • Mediji, koji igraju važnu ulogu u podizanju svijesti, europske institucije i mreže koje se bave energetskom učinkovitošću (npr. Energy Cities);
  • Šira javnost.


The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries