Javascript must be enabled to continue!
Novice

Vpišite e-naslov za prejemanje novice:              
Splošno o projektu

Projekt TRACE podpira državne organe na področju jugovzhodne Evrope na vseh nivojih (lokalni, regionalni in nacionalni) pri izvajanju ukrepov za doseganje ciljev zastavljenih v strategiji EU 2020. S spodbujanjem izmenjave znanj, idej in priporočenih politik na področju energetske učinkovitosti stavb bodo oblasti lažje dosegle zahteve evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb.

Stavbe porabijo okoli 40 %  končne energije in posledično povzročijo ravno toliko emisij CO2. Glede na evropsko strategijo o energetski učinkovitosti je potrebno porabo energije v stavbah zmanjšati za 20 %. V ta namen je Evropska Unija priredila zakonodajo na tem področju in prenovila EPBD direktivo (Direktiva 2010/31/EU) 19. maja 2010 (http://www.eceee.org/buildings/EPBD_Recast).

Nacionalni in lokalni državni organi bodo morali vložiti precej truda, da bodo uspešno implementirali EPBD direktivo in istočasno razvili mehanizme s katerimi bodo dosegli izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Projekt TRACE omogoča izmenjavo znanj in izkušenj, dobrih praks med državnimi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi ter vzpostavlja transnacionalno partnerstvo, ki bo zagotovilo učinkovito izvajanje skupnih ukrepov.

 

Glavni cilji projekta TRACE:

  • Zbrati in analizirati dobre prakse na področju energetske učinkovitosti stavb
  • Ustvariti bazo virov znanj
  • Omogočiti izmenjavo dobrih praks
  • Izpopolniti znanja in zavedanja o pomembnosti energetske učinkovitosti v stavbah pri odgovornih in vodilnih osebah
  • Razviti priporočilne politike za energetsko učinkovitost stavb
  • Vzpostaviti inštrument za prepoznavanje in spodbujanje investiciji v energetsko učinkovitost
  • Izboljšati ozaveščenost energetski učinkovitosti med prebivalstvom in zainteresiranimi stranmi.


The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries