Javascript must be enabled to continue!
Novice

Vpišite e-naslov za prejemanje novice:              
Kdo pridobi?

Vse najnovejše informacije, kakor tudi napredek projekta TRACE je vključen na tej spletni strani, na ta način omogoča komunikacijo z oblikovalci politik in raziskovalci, ki delajo na projektu.

Ciljne skupine in ključne zainteresirane strani, ki bodo imeli koristi od učinkov in rezultatov projekta TRACE so:

 

  • Izvoljeni predstavniki regionalnih uprav,provinc,občin ter mest si prizadevajo za dosego trajnostnega gospodarstva in družbe z izboljšanjem energetske učinkovitosti stavb v uporabi.
  • Javni uslužbenci v teritorialnih upravah, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo stavb
  • Nacionalne mreže kjer sodelujejo projektni partnerji
  • Nacionalne/regionalne in lokalne energetske agencije, katerih cilj je izboljšanje energetske učinkovitosti javnih in zasebnih stavb
  • Regionalne razvojne agencije in raziskovalne inštituti, ki bodo prispevali k izdelavi integriranih strategij za svoje regije
  • Zasebni sektor in zlasti tiste institucije, ki delujejo na področju naložb v energetskem sektorju in v energetsko učinkovitost zgradb
  • Mediji, ki igrajo pomembno vlogo pri ozaveščanju evropskih ustanov in mrež, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo (npr. Energy Cities )
  • Širša javnost


The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries