Javascript must be enabled to continue!
Zona e partnerëve

Lajmet më të fundit
Info-Brochure about the TRACE Project
Përditësuar 10-02-2015 14:13
Brochure: TRACE Project Outcomes (English/Greek)
Përditësuar 10-02-2015 13:15
Ngjarjet më të fundit
TRACE capacity workshop in Gabrovo
Përditësuar 21-01-2015 14:45
On a seminar in Sofia TRACE project good practices were discussed
Përditësuar 19-01-2015 15:43
Gazeta

Shkruani email tuaj për tu abonuar në gazetën tonë:              
Zona e partnerëve

Ju lutem plotësoni fjalëkalimin

 

The TRACE project is being co-funded under Priority Axis 2 - Protection and Improvement of the Environment of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 2.4 - Promote energy and resources efficiency.

southeast-europe european-union

Countries